Nå kan du levere bilder til OKKs høstkonkurranse 2016

ss45039

Mandag 7. november 2016 er innleveringsfristen for OKKs høstkonkurranse. Her kan du delta i 3 klasser:
1. Bundet tema: Portrett (digitalt)
2. Fritt motiv (digitalt)
3. Fritt motiv (papir)
Hver fotograf kan delta med maksimum 4 enkeltbilder i hver klasse. Det er valgfritt hvor mange klasser du vil delta i. Man kan ikke delta med det samme enkeltbildet i flere klasser. Farge- og sort/hvittbilder konkurrerer på lik linje. Nedenfor ser du et utdrag av konkurransereglene som gjelder høstkonkurransen denne gangen.

NB! Innlevering via NSFFs konkurransesider HER

Utdrag fra “Konkurranseregler for OKKs klubbmesterskap i foto”: HØSTKONKURRANSEN
Konkurransen er åpen for alle med gyldig medlemskap i Oslo Kamera Klubb. Man må også være registrert i NSFF og ha opprettet brukerkonto der for å kunne logge seg inn og laste opp bilder.

Man kan delta i 3 klasser i OKKs høstkonkurranse 2016:
BUNDET TEMA: “Portrett” (digitalt)
FRITT MOTIV (digitalt)
FRITT MOTIV (papir) NB! (“Fargepapir” på NSFFs innleverinsside betyr både farge og monokrom!)

Hver fotograf kan delta med max 4 enkeltbilder i hver klasse. Det er valgfritt hvor mange klasser man vil delta i. Man kan ikke delta med det samme enkeltbildet i flere klasser. Farge- og sort/hvittbilder konkurrerer på lik linje.
Tidligere premierte bilder
Bilder som tidligere er tildelt høyere premie enn antatt i klubbkonkurransen kan ikke leveres på nytt. Enkeltbilder fra premierte serier kan delta på nytt i klassene for enkeltbilder.
Innlevering
Alle bilder, (inkl papir) registreres og lastes opp på www.nsff.no/konkurranseinnlevering når opplastingssiden åpnes for innlevering. Følg instruksen her nøye!
Merking og format
Digitalt:
Bildets lengste side skal være 2400 pixler og filstørrelse max 3MB, jpg-format. Filene navngis med bildets tittel.
Papir: Merkes på baksiden med tittel og fotografens navn. (Det enkleste er å bruke ”etikettene” fra rapporten som en får etter NSFF-opplastingen og lime dem på bildene). Format er 30×40/A3-A3+ på fotopapir inkludert eventuell passepartout.
Premiering
Det deles ut diplomer for 1., 2., 3. plass, Hederlig omtale og Antatt i hver klasse.
Klubbmesterskap
Det kåres én klubbmester sammenlagt. Klubbmesterskapet tildeles den fotograf som etter vår- og høstkonkurransen har oppnådd høyest samlet poengsum.

1. premie – 10 poeng
2. premie – 7 poeng
3. premie – 5 poeng
Hederlig omtale – 3 poeng
Antatt – 1 poeng
Får flere fotografer lik poengsum, tildeles klubbmesterskapet den som har fått flest 1. premier. Står de fortsatt likt, tildeles klubbmesterskapet den som har flest 2. premier, dernest 3. premier, eller til slutt flest antatte bilder.
Offentliggjøring
Resultatene offentliggjøres og alle bilder vises på et medlemsmøte. Bildene kan legges ut på OKKs og NSFFs hjemmeside uten vederlag til fotografen.
Jury
Bildene bedømmes av en jury bestående av minst tre medlemmer. Juryen skal ikke gjøres kjent med fotografens navn eller bildets tittel før bedømmelsen er avsluttet. Juryens medlemmer kan ikke delta i konkurransen. Følgende jurymedlemmer er valgt: Fotografene Helene Fjell og Tore Røyneland samt leder i Asker og Bærum Fotoklubb, Geir Arnesen.
Ansvar – innleverte bilder
OKK vil behandle bildene med forsiktighet. Bildene samles i stabler ved frakt og juryering, og skade kan forekomme. OKK har ikke ansvar for skade eller tap av innleverte bilder. Deltagelse i konkurransen forutsetter aksept av konkurransereglene.

OKK-95_RGB