Oppdatert! Hvem får Oslo Kamera Klubbs høyeste utmerkelse i år?

okkordener

Den høyeste utmerkelse et medlem i Oslo Kamera Klubb kan få, er tittelen “Æresmedlem” (nålen til venstre). Ifølge våre vedtekter er et æresmedlemskap en belønning for overordentlig innsats til fotografiens og/eller video/smalfilmens fremme. Innsatsen kan være administrativ i OKK eller forbund – eller som skapende utøver innen fotografi eller film/video. Det har opp gjennom historien blitt utnevnt en rekke æresmedlemmer i OKK, men disse 16 er blant oss i dag:
Jan Andersen, Jan Bergersen, Walter N. Dragland, Arne K. Gundersen, Knut Hamli, Thorolf Karlsen, Trygve Klingenberg, Martha Kongsrud, Tormod Melby, Asmund Myhrvold, Odd Einar Reseland, Trond M. Skaret, Terje Skåre, Per Harald Strøm, Harald Svensen og Roy Trondsen.

gulefilter

Vi har også utmerkelsen ”Ridder av Det Gule Filter” (nålen til høyre), som vi har hatt helt siden 1931 – gruppebildet viser en ordenspromosjon i høytidelige former fra “gamle dager”. Hensikten med denne utnevnelsen er å belønne særlig fortjenestfull praktisk og administrativ innsats for Oslo Kamera Klubb. Hvert femte år (jubileumsår) siden 1931 kommer æresmedlemmer og riddere sammen i Ordenskapitlet Det Gule Filter for å utnevne eventuelle nye riddere. Ordenskapitlet Det Gule Filter ledes av et ordenskollegium/styre som før besto av Stormester, Ordenskansler, Seremonimester og Ordensskriver. Vi har fortsatt et slikt ordenskollegium/styre, men titlene er vi ikke så opptatt av i dag. Kollegiet ledes av Walter N. Dragland, og de øvrige i kollegiet er Kari Espeland, Gunnar Otterbech og Tormod Melby. En del av oppgavene i kollegiet hvert femte år er også å finne ut om noen er verdig til å bli hedret med æresmedlemskap.

De som er slått til ”Ridder av Det Gule Filter” tidligere (i dette årtusen) er:
2011: Kari Espeland, Randi Aase, Per-Erik Pedersen, Frank Evensen, Øyvind Dahle, Jørgen Johansson, Liz Palm og Kristin Thallaug.
2006: Egil Torkveen, Gunnar Otterbech, Henning Pedersen, Iren Kvist, Jan Robert Williamsen, Lill-Karin Dragland Skogen, May Haukås og Tom Ståle Engebretsen.
2001: Walter N. Dragland, Sissel Drevsjø, Aud M. Breivik, Birger Aune, Tor Hval og Odd Einar Reseland.

Riddere av Det Gule Filter bærer sin “riddernål” – og æresmedlemmene  sin klubbnål med eikekrans – på våre jubileumsfester.

Hvem skal vi klappe for i 2016?