Glade riddere og stolt æresmedlem

Lørdag 29. oktober feiret Oslo Kamera Klubb sine første 95 år – femti glade bursdagsgjester skapte trivelig jubileumsstemning i Filmens Hus – med god mat og drikke – og litt mer festpyntet enn på klubbmøtene. Og mange var litt spent også… blant kveldens høydepunkter var nemlig utnevnelse av æresmedlem i OKK, hvem ble det i år, tro? Og ordenskapitlet i Det Gule Filter hadde flere ridderkandidater på listen denne gang.

walter_frank

Ifølge OKKs vedtekter er et æresmedlemskap en belønning for overordentlig innsats til fotografiens og/eller video/smalfilmens fremme. Innsatsen kan være administrativ eller som skapende utøver. Årets valg av æresmedlem var populært, det ble en person som dekker hele dette feltet: Frank Evensen, vår mangeårige leder av film- og videogruppen. Han ble klappet inn i den fornemme gruppen av likesinnede innehavere av den eksklusive blå jakkenålen. Bildet over: Frank Evensen flankert av seremonimester Walter Dragland og hans trofaste våpendrager Gunnar Otterbech.
Frank begynte i Oslo Kamera Klubb i 2005. Han har vært leder i Film- og videogruppen fra 2006 og frem til i dag, med et kort avbrekk i 2009. Han var med i komiteen for Oslo Kamera Klubbs egen filmfestival, amatørfilmfestivalen Eurofilmforum Scandinavia i årene 2005-2009, og var dens leder i årene 2007-2009. Han har også vært sentral og aktiv i Norsk amatørfilmforening (NAFF) og kom inn som medlem av filmutvalget i NSFF da NAFF fusjonerte med NSFF i 2013. I 2015 ble han medlem av hovedstyret i NSFF da han gikk inn som leder i filmutvalget der. Frank står for både solide administrative og foto/filmfaglige prestasjoner og har flere medaljer fra NM. Vi gratulerer!

seremoni

Siden 1931 er mange også blitt hedret for særlig fortjenstfull praktisk og administrativ innsats for Oslo Kamera Klubb – som riddere av Det Gule Filter. Ordenskapitlet Det Gule Filter ble denne gang ledet av Walter N. Dragland og kollegiet hans, Kari Espeland, Gunnar Otterbech og Tormod Melby. Ordenskollegiet hadde også i år gode og verdige kandidater på blokken. Følgende medlemmer ble slått til riddere av den kappekledte seremonimester: Christer Bell, Håkon Sønderland, Terje Angeltveit og Harald Opheim kan nå smykke seg med tittelen Ridder av Det Gule Filter. Vi klapper, bukker og neier…..

filtere_i

To nyslåtte riddere, Terje Angeltveit og Harald Opheim.

Etter kveldens «frie øvelser» og andre sosiale aktiviteter utover natten, regner vi med at alle hadde høy ISO og autofokusen på – og kom seg vel hjem etter en minneverdig kveld.