Husk å betale årskontingenten for 2017 før 31. januar!

Årskontingenten for 2017 kan du betrakte som en nyttårsgave til deg selv! Nå starter vi opp et helt nytt og spennende fotoår – og vi tar sikte på å opprettholde vårt høye faglige og fotososiale aktivitetsnivå i 2017 med gode foredragsholdere, kurs, konkurranser, utflukter og workshops. Men husk: vi er helt avhengig av at medlemskontingenten blir betalt innen fristen for å holde driften gående slik vi ønsker. Jeg ber deg derfor om å betale inn årskontingenten så fort du kan og senest innen 31. januar.

Som betalende medlem har du stemmerett på årsmøtet 27. februar, adgang til OKKs printere samt tilgang til rabatter på enkelte produkter og tjenester hos våre sponsorer. Du får medlemsrabatt på våre fotokurs og kan delta på OKKs konkurranser og andre medlemsarrangementer. Du er automatisk medlem av NSFF (Norsk Selskap for Fotografi) og kan delta i deres konkurranser samt få rabatt på bladet Fotografi. Det er altså bare fordeler for deg å opprettholde medlemskapet ved å betale kontingenten!

Medlemskontingenten for 2017 er kr 750,-.
Rabattert* kontingent for 2017 er kr 450,-.
Rabattert kontingent gjelder for:
*Ungdomsmedlem – er et medlem til og med det året det fyller 25 år.
*Husstandsmedlem – er et medlem som er et annet medlems ektefelle eller samboer.
*Honnørmedlem – er et medlem som fyller 68 år i klubbåret eller er uføretrygdet.
Æresmedlem kan betale kr 150,- til OKK for medlemskapet i NSFF.

Vi ber om at du betaler medlemskontingenten for 2017 innen 31. januar til:

Oslo Kamera Klubb
Bankkonto 9001 06 40821

Husk å skrive navnet ditt på innbetalingen!

Med vennlig hilsen
Ann Elin Bratset
Kasserer OKK