Husk å betale årskontingenten for 2018

Vi minner om innbetaling av årskontingenten for 2018 nå.  Vi starter vi opp et helt nytt og spennende foto-år  den 8. januar,  og tar sikte på å opprettholde det samme faglige og fotososiale aktivitetsnivå som i 2017 med gode foredragsholdere, kurs, konkurranser, utflukter og workshops. Men husk: vi er helt avhengig av at medlemskontingenten blir betalt innen fristen for å holde driften gående. Vi ber deg derfor om å betale inn årskontingenten så fort du kan, og senest innen 31. januar.

Som betalende medlem har du stemmerett på årsmøtet 26. februar, tilgang til rabatter på enkelte produkter og tjenester hos våre sponsorer, bruk av OKKs printere, samt rabatt på våre fotokurs, mm. Du blir automatisk medlem av vår paraplyorganisasjon  NSFF (Norsk Selskap for Fotografi), og kan delta i deres aktiviteter, samt få rabatt på bladet Fotografi.

Medlemskontingenten for 2018 er kr 750,-.
Rabattert* kontingent for 2018 er kr 450,-.

Rabattert kontingent gjelder for:
*Ungdomsmedlem – er et medlem til og med det året det fyller 25 år.
*Husstandsmedlem – er et medlem som er et annet medlems ektefelle eller samboer. For å få rabbatert pris må den ene betale full pris.
*Honnørmedlem – er et medlem som fyller 68 år i klubbåret eller er uføretrygdet.
Æresmedlemer betaler kr 175,-  (som er kontingenten til NSFF.  NB: kontingenten er økt for 2018)

Vi ber om at du betaler medlemskontingenten for 2018 snarest, og senest  innen 31. januar til:

Oslo Kamera Klubb
Bankkonto 9001 06 40821

Husk å skrive navnet ditt på innbetalingen!

Med vennlig hilsen

Ellen  Alvin
Kasserer OKK