Resultatet fra OKKs vårkonkurranse 2017

På årets siste mandagsmøte ble vinnerne av årets vårkonkurranse presentert.

Poengskala benyttet er som følger:

  • første plass 10 poeng
  • andre plass 7 poeng
  • tredje plass 5 poeng
  • hederlig omtale 3 poeng
  • antatt 1 poeng
  • beste bilde gir ingen ekstra poeng

Poeng sammenlagt i vår-omgangen er som følger.

Fotograf Poeng
Rune Bergsvendsen 26
Espen Dahl 22
Mona Myklebust 13
Rune Haldorsen 10
May Hennie Haukås 8
Leif Egil Olsen 8
Dag Erik Thrane 7
Harald Opheim 6
Karin Elise Fajersson 6
Ingun Cecilie Jensen 5
Knut Hovind 4
Berith Solberg 4
Eduardo Valle de Anton 4
Målfrid Sand 4
Geirr Arnesen 4
Erik Saastad 4
Nils-Petter Aaland 3
Alexander Munoz 3
Torill Ask 3
Øystein Sandsdalen 3
Terje Angeltveit 3
Trond M. Skaret 3
Torill Bakke 2
Jan Egil Sandstad 2
Ann Elin Bratset 1
Turid Marthinsen 1
Tone Marit Kråkenes 1
Walter Dragland 1