Tildeling av OKK-stipend 2017

Styret har tildelt 2 stipender for 2017. Vi gratulerer Christer Bell og Harald Opheim, som har fått henholdsvis 5000.- kr og 6000.- kr til finansiering av sine fotoprosjekter. Disse vil bli presentert på en klubbkveld i løpet av 2018.

Neste års søknadsfrist for OKK-stipendet er 31.mars og 30. september 2018.  Se informasjon på hjemmesiden: https://oslokameraklubb.no/om-oslo-kamera-klubb/stipender/