Resultat Ukens bilde 2018-01-15 Tema: Nærhet

Tema: Nærhet

Jury: Rune Haldorsen

Fotograf:                                 Plassering:

Geir Kjærstad 1
Tom Simonsen 2
Christer L. Bell 2
Nicolaas Kuipers 3
Jan Henrik Pederstad 3
Geirr Arnesen 3
Jan Egil Sandstad 3
Harald Opheim 3
Dag Thrane 3
Morten Ryen 3
Eivind Nilsen 3
Turid Marthinsen 3
Marit F. Nilsen 3

 

Poengtabell sammenlagt