Innkalling til årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 26. 2. 2018 kl. 18.00

Det innkalles til ordinært årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 26. februar 2018 kl. 18.00 i Oslo Kamera Klubbs lokaler. På årsmøtet behandles:

a. Årsberetning

b. Innkomne forslag :  vedtektsendring

c. Forslag om kontingentøkning

d. Regnskap

e. Budsjett

f. Valg av styremedlemmer, fotogruppe, film- og videogruppe og valgkomité.

Årsberetning, regnskap og budsjett vil ikke foreligge i papirutgave, de blir sendt medlemmene i eget nyhetsbrev i løpet av uke 6 – der du kan laste ned årsmøtedokumentene. Vi ber om at du tar med din egen utskrift eller har dokumentene med deg på et nettbrett eller lignende. Og husk: du må ha betalt kontingenten for 2018  for å ha stemmerett på møtet !  (Har du spørsmål om årsmøtet, ta kontakt med info@oslokameraklubb.no)

Vel møtt!
Hilsen styret i OKK

8.februar 2018