OKK-stipend 2018 – søknadsfrist 31. mars!

Medlemmer i OKK kan søke stipend til egne foto-/filmprosjekter. Styret kan to ganger i året gi penger til finansiering av et konkret prosjekt dersom det er budsjetterte midler til dette. For 2018 er det budsjettert med kr 20.000.

Se søknadsregler på hjemmesiden: https://oslokameraklubb.no/om-oslo-kamera-klubb/stipender/

Søknaden sendes til: sekretaer@oslokameraklubb.no. Fristen er 31. mars.

Neste søknadsfrist for OKK-stipendet er 30. september 2018.