Se Thors nattbilder på LY fra 1. juli

Thor Halvorsen er nestemann ut på galleriveggene hos LY i Toftesgate 41 på Grünerløkka. Thor har prøvd å fange nattestillheten i gater og på steder i Oslo – stemninger vi ikke ser i travelheten i en hektisk hverdag på dagtid. Utstillingsåpning er søndag 1. juli kl. 18.00 – da får man også muligheten til å kombinere foto og musikk siden det begynner en konsert på LY kl 20.00. Utstillingen varer helt til 3. august. Se info om konserten her: Les Dames Du Nord