Innleveringsfrister for NM i Foto høsten 2019

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) arrangerer NM i foto.  Konkurransen går over to runder (vår og høst), se mer info på https://info.nsff.no/blog/2019/07/29/invitasjon-til-nm-i-foto-hosten-2019/

Som medlem i OKK er du medlem i NSFF og kan delta i NM.

Alle bilder til NM må registreres på NSFF sin nettside (krever bruker-ID og passord, som fås ved å kontakte NSFF).
Deltageravgift er NOK 150,-. Denne betales via nettsiden.

Det er klasser for både papir- og digitale (projeksjons) bilder.  Dersom du skal delta i klasser for papirbilder, må disse leveres på OKK’s første klubbkveld etter sommeren, mandag 2. september! Papirbildene må på forhånd være registrert på NSFF’s nettside og bilde-etiketter må være limt på baksiden i henhold til NSFFs konkurranseregler. Konkurranseansvarlig i OKK sender bildene samlet til NSFF’s konkurranseutvalg, p.t. i Narvik.  

Frist for registrering av digitale (projeksjons) bilder er 15. september.

Vi håper at mange deltar og ønsker LYKKE TIL!