Nå kan du søke om stipend – frist 31. mars

På Oslo Kamera Klubbs årsmøte 24. februar, ble det vedtatt at klubben kan utdele stipend i 2020 på kroner 5000,-
I følge klubbens vedtekter kan medlemmer i OKK søke om stipend til egne foto-/filmprosjekter. Se søknadsregler for Oslo Kamera Klubbs stipend på hjemmesiden: https://oslokameraklubb.no/om-oslo-kamera-klubb/stipender/

Benytt skjema på hjemmesiden, eller send søknaden til: sekretaer@oslokameraklubb.no. Fristen er 31. mars.