OKK fortsetter med individuelle fotoutflukter også i juli og august

Som tidligere informert om, har OKK valgt å ikke arrangere våre tradisjonelle mandagsutflukter i mai/juni, dette i tråd med myndighetenes anbefalinger. Utfluktgruppa har gjort en ny vurdering etter at myndighetene kom med oppdaterte retningslinjer 15. juni, og velger å fortsette med individuelle utflukter også i juli/august. Bakgrunnen er myndighetenes krav til arrangører beskrevet her, og som vi ikke er komfortable med å ta ansvar for. Vi mener det er en prinsippforskjell på når OKK er arrangør og når et enkeltmedlem legger ut en åpen forespørsel i vår facebookgruppe om andre vil bli med en tur med kameraet. Flere medlemmer har tatt initiativ til å møtes, og det er flott! Bare pass på god avstand, god håndhygiene, og bli hjemme hvis symptomer som kan ligne covid-19.
Takk til alle som har tatt utfordringen og sendt inn bilder til temaene vi har lansert i mai/juni! Det er spennende å se variasjonen i tolkninger. Vi vil fortsette med å utfordre dere til å dele bilder med oss ut fra gitte tema. Siden mange har valgt å ta fototurer på mandager, vil temaene fra nå publiseres annenhver søndag istedet for på mandager, slik at man kan rekke å velge mål for mandagsturene sine ut fra tema, hvis man ønsker det.
Samtidig vil vi minne om å bruke #Okk_Tur2020 ved publisering på instagram.
Da gleder vi oss til å se enda flere bilder fra dere!
Vennlig hilsen utfluktgruppa ved Leif, Vidar, Ellen, Hanne og Laila