Ledig utstillingsplass på LY

Hvis noen av klubbens medlemmer ønsker å stille ut bilder på Ly, er det ledig plass fom. mai 2022.
Er du interessert, så send en mail til Christer Bell.

Det er samme betingelser som tidligere – Ly tar kun 10 % av omsetningen.