Riddere og æresmedlemmer i 2022

Mandag 21. mars var OKK 101 år og vi feiret dagen og mer enn 70 medlemmer til stede. Her hedret vi blant annet flere medlemmer som har gjort en  betydelig innsats for klubben.
I 1931, på OKKs ti års dag, ble det etablert en orden som ble kalt «Ridder av det gule filter». Det var en høytidelig orden for å gi honnør til medlemmer «for fremragende innsatser i klubbens interesser», for å sitere vår første historiebok. I 1931 fikk de fire som stiftet klubben «Riddere av det gule filter». Klubbens første formann, Hans Henriksen ble æresmedlem.

Riddere av det gule filter

I år var det også fire personer som ble «Riddere av det gule filter». Det var Thor Halvorsen, Rune Bergsvendsen, Elisabeth Wettre og Dag Thrane. I tillegg ble May Haukås nytt æresmedlem. I dag lever 15 av OKKs æresmedlemmer og May er eneste kvinne.

Hva står det i klubbens vedtekter, paragraf 11? 

«OKKs orden Det Gule Filter er innstiftet for å belønne medlemmers virksomhet til fotografiets, filmens og klubbens fremme. Ordenen forvaltes av et ordenskollegium etter egne vedtekter som er godkjent av klubben. Æresmedlemskap i OKK er innstiftet som belønning for særlig innsats  til fotografiets, filmens og klubbens fremme.

Utnevnelsen skjer i ordenskollegiet i Det Gule Filter som suppleres med to eventuelt tre æresmedlemmer. Som synlig tegn får æresmedlemmene klubb-nål med eikekrans. Begge utnevnelser skjer fortrinnsvis ved runde jubileer (hvert femte år). Bare medlemmer kan motta denne utmerkelsen».

Utnevnelser av riddere og æresmedlemmer skjer i tråd med gamle regler og et eget utvalg tar seg av dette. Navnet på utvalget er fortsatt, som i 1931, «Ordenkollegiet». Det består av fire medlemmer og de skal være både æresmedlemmer og riddere. Vi følger ikke de gamle titlene for kollegiet, men tidligere var titlene ganske svulstige: «Stormester, ordenskansler, seremonimester og ordenskriver».

I dag har vi en leder/stormester og tre medlemmer i utvalget. Kollegiet/utvalget spør alle æresmedlemmer og riddere (som vi har e-post til) om forslag hvert femte år. Så blir det diskusjoner og beslutninger. Fartstid som medlem spiller også inn i vurderingen av kandidatene.

Kollegiet/utvalget besto i år av Kari Espeland (ridder), Gunnar Otterbech (ridder), Roy Trondsen (æresmedlem) og Walter N. Dragland (æresmedlem).