NSFF Årbok – husk fristen 31. desember

NSFF Årbok sendes ut til alle som er registrert som medlemmer i NSFF sitt register per 1. mars.
Fristen for å sende inn bilder til årboka for 2022 er lørdag 31. desember. Bildene skal være tatt i løpet av kalenderåret boken gjelder for og du kan delta med inntil to bilder.

Bildene leveres via NSFFs konkurranseinnlevering.

Les mer på nettsiden til NSFF