Teknisk feil og feilaktig e-post om utmelding

Har du mottatt e-post om at «Du er nå utmeldt fra Oslo Kamera Klubb»?

Vi ber deg om å se bort fra e-postmeldingen.

Hva skjedde?

Mandag 13.02.2023 oppsto en feil i dataløsningen Oslo Kamera Klubb bruker for sitt medlemsregister. Dette resulterte dessverre i at medlemmer mistet tilgang til klubbens medlemssider og mottok en feilaktig e-post om utmelding.

Hva har vi gjort?

Tilganger til medlemssidene ble gjenopprettet 13.02.2023 og medlemmer mottok e-post om «Approved access» som bekrefter dette.
Ta kontakt med klubbens sekretær hvis du fortsatt mangler tilgang til medlemssidene.

sekretaer@oslokameraklubb.no

Hva skjer videre?

For å redusere muligheten for tilsvarende hendelser i fremtiden, jobbes det med å utbedre en svakhet i dataløsningen Oslo Kamera Klubb bruker for sitt medlemsregister.

Oslo Kamera Klubb beklager denne hendelsen.