Levér bilder til OKKs høstkonkurranse

Det er åpnet for innlevering til Oslo Kamera Klubbs høstkonkurranse 2020. Fristen for innlevering er 20. oktober og skjer via NSFF’s konkurransesystem.

Situasjonen i forbindelse med Covid-19 gjør at vi ikke kan juryere papirbilder. Vi har derfor kun digitale klasser.

De 3 klassene er:
1. Kreativt (digitalt)
2. Fritt motiv (digitalt)
3. Smittevern (digitalt)

Hver fotograf kan delta med maks. 4 enkeltbilder i hver klasse. Det er valgfritt hvor mange klasser man vil delta i. Man kan ikke delta med det samme enkeltbildet i flere klasser. Farge- og monokrom-bilder konkurrerer på lik linje.

Forklaring til klassen kreativt:
Definisjon iht NSFFs regler; Kreativitet i opptakssituasjonen er fjernet, slik at det som nå
står frem er en ren klasse for kreativitet i bildebehandling. Dette inkluderer komposittbilde,
men kan også være kreativ etterbehandling av enkeltbilde.

Det er viktig å lese konkurransereglene før du leverer inn bildene. De finner du her.

Vi håper så mange som mulig vil delta i OKKs høstkonkurranse og ønsker lykke til!

Foto: Anne Westad