Oslo Kamera Klubbs historie (del 3) – det første året

OKK kamerautflukt 1921
OKK kamerautflukt 1921

Skrevet av: Walter N. Dragland
Det nyetablerte styret i Kristiania Kamera Klubb måtte bane seg egen vei, og prøving og feiling inngikk i slikt. Det er litt morsomt å se på programmene de hadde for de første møtene før sommeren 1921.

Onsdag den 13. April hadde de dette på programmet:

Noen vink om praktisk fotografi samt fremkalling av plater og film (Hans Henriksen).

Onsdag den 27. April var det dette:

Om kopiering av bilder ved dagslys og lampelys (Hans Henriksen).

Onsdag den 11. Mai hadde de dette:

Forstørring, med demonstrasjon av apparater for direkte og indirekte belysning. Toning av bromsølvbildet (B. Chr. Aas).

Onsdag den 25. Mai sto dette på programmet:

Om opptagelser med portrettlinser og gulskiver, samt fargefølsomme plater og film (R. Furuholmen).

Møtelokalene ved de første møtene var både små og ikke så hyggelig og etter litt ambulering og utprøving av forskjellige lokaler fant man Håndverkeren. Her holdt klubben til i mange år.

Møtene og kulturen har nok mange og store forskjeller fra i dag, men vi kjenner også igjen mye av det samme i dag. Møtene ble oppfattet som interessante og hyggelige. Sitat fra miljøet den gang:

Vi hadde det i det hele ualminnelig hyggelig, og vi blev en stor, fast klikk som stadig var sammen og bare snakket fotografi. Det ble kanskje litt for meget av det gode, men hyggelig var det, og vi blev venner for livet, en hel del av oss.

Hans Henriksen var lederen og pådriveren. Han ga råd om at hvis det var noen som ville sette seg godt inn i en sak så:

Skulde vi bare anmelde at vi vilde holde foredrag om saken.

Han hadde jo rett i at lærekurven da ville få en fin sving rett opp. Dette har nok vært OKK sitt trofaste prinsipp i mange år, men i dag er det så mange som er eksperter på mye og dermed er det enkelt bare å ”plukke” ressurser. OKKs møter med egne ressurser viser seg alltid å være populære.

Våren og sommeren 1921 hadde man ”kamerautflukter” (som i dag). Litt morsomt å sitere fra en av disse:

Den utflukten som klubben hadde Kristi Himmelfartsdag 5. Mai det første året, var ikke begunstiget av værgudene. Utflukten gikk til Sørkedalen omkring Bogstadvatnet, og det var dårlig vær med regn og snøbyger, men allting var glemt da gamle Fred. S. Bull dukket opp og ropte: ”Kamerater, her kan vi få være og spise”. Innimellom regnbygene demonstrerte Henriksen bruk av forskjellige filtre.

Allerede første året begynte man å diskutere konkurranser og man startet med Klubbkonkurransene allerede nå. Dette skulle senere vise seg å være dynamoen eller driveren i klubbens bildeproduksjon også senere. Det var med 100 bilder i den første konkurransen. Det er vel egentlig flere bilder enn, eller på høyde med, antallet som er med i OKKs klubbkonkurranser i dag.

En av de viktige oppgavene for klubben var ”å fotografere Oslo”, og slik har det vært i mange år. Høstens møter hadde innslag av lysets innvirkning, beskjæring av bilder, valg av fotografiapparat m.m.. Til sammen gjennomførte klubben 14 møter for medlemmene i 1921. Dette året ble det også laget et klubbmerke.

Opprinnelig OKK Klubbmerke
Opprinnelig OKK Klubbmerke

Noen år senere, da KKK ble til OKK, laget man det nesten likt, med et midtfeldt som forestiller et objektiv med lukkeren innenfor. Dette er dagens klubbmerke.

Dette var tredje del av utdrag av OKKs historie. Vi vil følge opp med flere artikler senere i dette jubileumsåret.

Del 2 finner du her.
Del 1 finner du her.

En kommentar for “Oslo Kamera Klubbs historie (del 3) – det første året

Det er stengt for kommentarer.